Drainage

De drain zorgt ervoor dat water dat in een rooster terecht komt snel en efficiënt wordt afgevoerd. De drain zorgt er dus voor dat een rooster niet vol loopt met water.